VÅRE VISJONER

Vi har tro på at Kvalitet er håndgripelig, og effektiv måling og kontroll av Kvalitet kan redusere kostnader og forbedre den generelle måten en organisasjon arbeider på.

De som tenker at «Kvalitet» ikke er håndgripelig for et produkt, ta kontakt med oss! Vår visjon er basert på en sterk tro for at Kvalitet er håndgripelig og kan bli målt gjennom de strukturer som bygger Kvalitet. Som det japanske grunnlaget for kvalitet sier; «The thing should not break in given circumstances”. For oss definerer disse omstendighetene kvalitet, og måling av disse omstendighetene vil hjelpe oss å måle kvalitet.

Utvikling er aldri enkelt. Det har gjennom historien vært mange andre elementer en ikke har trodd har vært mulig å måle. Vind og lys er eksempler på dette. Men i vår tid har vi målbare skalaer for disse , så hvorfor ikke også for kvalitet?

Mange bedrifter tenker at bedre «Kvalitet» krever høyere «Kost». I realiteten kontrollerer kvalitet skader, høyere vedlikehold, lavere markedsandel og til slutt tap (som er verre enn høyere kost).

Vi har stor tro på at vår visjon er grunnlaget i utviklingen for at «Kvalitet» skal være en målbar og kontrollerbar attributt for organisasjoner. Vi har allerede tatt det første steget for å bringe denne ideologien til deg.

 

QualiCost – Increase Quality to Reduce Costs.