Modul for vedlikehold av maskiner og utstyr

____________________
Ingen organisasjoner kan fungere uten maskiner. Dette inkluderer datamaskiner, motorer, kjøretøy, skip, produserende enheter osv. Og alle disse maskinene trenger vedlikehold. Av erfaring vet vi hvor vanskelig det kan være å holde kontrollen over alt generelt vedlikehold som skal utføres.

Med bakgrunn i dette, er vedlikeholdsmodulen i QMS utviklet. Modulen håndterer tidsplaner for alle typer vedlikehold, det eneste du trenger å gjøre er å legge inn informasjon om det enkelte vedlikehold og systemet tar seg av resten. Etter hvert som modulen blir brukt, akkumulerer også systemet informasjon til å fortelle deg konsekvensen av å ikke utføre vedlikeholdet. Ved å bruke Vedlikeholdsmodulen, frigjør du tid i organisasjonen, i tillegg til at du potensiell unngår store kostnader på grunn av lite fokus på vedlikehold av maskiner og utstyr.

FREMHEVEDE FUNKSJONER

Registrer vedlikeholdsintervallene for dine maskiner og utstyr - systemet ordner resten. Basert på intervaller lagt inn, sender systemet oppgaver til ansvarlige brukere med varsel om å utføre gitt type vedlikehold. En maskin/utstyr kan ha flere oppgavetyper, med forskjellig intervall.
Dashboardet i Vedlikeholdsmodulen gir deg live status over alle typer aktive vedlikehold. Statistikk over åpne oppgaver, forfalte oppgaver, og lukkede oppgaver. Dashboardet gir deg også oversikt over fremtidig vedlikehold på dine maskiner og utstyr.
Opprett egne typer vedlikehold for din bedrift. Enkel oppretting og strukturering, som gjør at resultater av statistikk er tilpasset din bedrift.
Opprett deler av en maskin/utstyr, og link til andre deler. Få på denne måten oversikten over alle vedlikehold som må utføres på ditt utstyr.