Evaluer egen og andre organisasjoner enkelt med modul for undersøkelser

____________________


Den beste måten å evaluere om vi har gjort en god jobb, er å stille spørsmål. På samme måte stiller vi spørsmål til leverandører, for å evaluere disse. Undersøkelser blant medarbeidere, der disse kan være trygge på at undersøkelsen er anonym, vil i de fleste tilfeller også føre til at resultatet vil være basert på en åpen og ærlig besvarelse fra de involverte. Dette er formålet med vår modul for undersøkelser.

Modulen kan brukes til alle typer undersøkelser - interne og eksterne. Opprett leverandørevalueringer med poeng for hvert spørsmål eller svaralternativ, og kategoriser leverandører på bakgrunn av besvarelser. Opprett kundeundersøkelser for å måle tilfredshet, og bruk modulens statistikkfunksjon for å kategorisere svar og resultater. Modulen kan også brukes til interne undersøkelser (eksempel på dette er undersøkelser vedrørende psykososialt arbeidsmiljø). I disse undersøkelsene blir alle svar anonymisert, men resultater og statistikk vil fremdeles kunne hentes ut.

FREMHEVEDE FUNKSJONER

Modulen viser statistikk om de enkelte undersøkelser i forskjellige varianter: graf, spørsmål for spørsmål, per respondant og pr spørsmål. På denne måten kan en sette sammen statistikk på den måten en selv ønsker.
Alle data fra undersøkelser kan selvsagt eksporteres til Excel.
Hent inn ferdigutviklede undersøkelser fra oss i QualiCost - 2 tastetrykk! Qualicost utvikler undersøkelser som leverandørevalueringer, kundeundersøkelser, interne undersøkelser som psykososialt arbeidsmiljø + mye mer!.
Opprett egne undersøkelser med dine egne spørsmål. Du bestemmer selv poengfordelinger pr spørsmål. Kategoriser spørsmålstyper, og på denne måten spesialtilpass din egen statistikk!
Respondant mottar epost med link, og utfører undersøkelsen. For interne brukere blir det også sendt oppgave på gjennomgang av undersøkelsen, og en forfallsdato bruker har å forholde seg til. Ha live oversikt over gjennomførelser - og send purringer om undersøkelser ikke blir utført.