Modul for registrering og godkjenning av timer og fravær

____________________


I timeregistreringsmodulen kan du selv bestemme hvilke variabler som skal registreres av brukere. Styr tilganger og sett opp flere nivåer for godkjenning. Timeregistreringsmodulen bruker faste data sammen med alle andre moduler, som prosjekter, kunder, avdelinger, vare og maskiner.
Alt vises i et brukervennlig grensesnitt, der fokus er på enkel og rask registrering av timer. 


FREMHEVEDE FUNKSJONER

Timeregistrering i QMS bygger på filosofien om at alle skal kunne registrere sine timer raskt, korrekt og enkelt. Derfor består registreringen av timer kun av en linje! Ingen skjermer fulle av informasjon, ingen tunge skjemaer, ingen kompliserte manøvreringer. Kun en enkelt linje. Timer kan også registreres fra mobilapplikasjon.
En sofistikert timebank, der alle medarbeidere har oversikt over sine egne opparbeidede/avspaserte timer, både i graf- og tabellform. Medarbeidere får en rask og visuell oversikt over status, og har også mulighet til å snevre inn tidsintervaller for å studere sine registreringer nøyere. 

Feriebanken viser til enhver tid oversikt over den enkelte brukers ferie. Systemet holder kontroll på hvor mye ferie du har tilgode, og hvor mye du har tatt ut. En meget nytting funksjon er booking av ferie. Systemet lar dine ansatte booke sin egen ferie direkte i systemet. Bookingen må godkjennes av rett instans, og dermed unngår en mye frem og tilbake med manuelle ferielister. Når ferien er spikret, fører QMS likegodt alle ferieregistreringer for alle brukere - så slipper dere!
Systemet er også bygget opp med en kraftig funksjon for overføring av ferie fra et år til et annet. Brukere kan søke om overføring av ferie direkte i systemet, og basert på status på søknad, holder QMS kontroll over all ferie i din bedrift, år etter år. 

Timeregistreringsmodulen er bygget opp etter norsk lovverk. Ved oppsett av timeregistrering for din bedrift, settes systemet i rett modus (IA-bedrift, ikke IA-bedrift, eller Ikke Aktuelt). På grunnlag av dette holder systemet full oversikt over alle egenmeldinger, sykemeldinger og egenmeldinger grunnet barns sykdom. Ja, dine ansatte trenger ikke lenger fylle ut egenmelding på papir lenger, alt sammen kan gjøres fra QMS Timeregistrering.
Vi tilbyr overføring og/eller integrasjon mot de fleste leverandører av lønnssystem. På denne måten sparer du også tid og kostnader! Godkjenn timer, send til lønnssystem, og kjør lønn. Timeregistreringsmodulen tilbyr også registrering av andre variabler enn timer. Så lenge det du ønsker å registrere har en lønnsart, kan det registreres!
Som for alle andre moduler i QMS, er også Timeregistreringsmodulen bortimot totalt dynamisk. Det finnes flere måter å registrere timer på, og forskjellige kontroller som kan plasseres i registreringslinjen. Les mer under for mer informasjon.

Muligheter i QMS Timeregistrering
_____

Dynamikken i QMS Timeregistrering gjør at det finnes flere måter å sette opp modulen på. Noen ønsker å registrere antal timer, noen ønsker å registrere timer fra-til, og noen ønsker å stemple inn og ut. Modulen kan settes opp til automatisk å beregne lønnsarter basert på tidspunkter lagt inn av bruker, for enkel og rask overføring til lønnssystem. Andre muligheter i QMS Timeregistrering:


  Kostpris    Kostpris på alle registrerte timer - beregn kostpris på prosjekter, pr avdeling eller pr kunde. 
         
  Aktiviteter   Opprett aktiviteter for målinger og statistikk.
         
  Timebank   Dynamisk oppsett for timebank - hver enkelt bruker har total oversikt
         
  Godkjenningsnivåer   Flere nivåer for godkjenning av timer, sett opp flyten som passer din organisasjon. 
         
  Mobil   Registrering timer eller sjekk inn via mobilapplikasjon. I mobilapplikasjonen har du også total oversikt over alle registrerte timer, fordelt på lønnsart.