QUALICOST MANAGEMENT SYSTEM

QualiCost Management System sannsynliggjør prinsippene for kvalitet og kostnadsbesparelser QualiCost jobber etter. Systemet leverer et sett med verktøy for på en realistisk måte å spore eiendeler, aksjoner, oppgaver og deres respektive konsekvenser. Og alt dette på en brukervennlig måte. 

Systemet som helhet består av flere moduler som jobber sammen, sømløst og integrert. Data flyter mellom modulene, noe som sikrer at bruker slipper å registrere samme informasjon flere steder. 

Vi har bygget QualiCost Management System på en måte som gjør at det oppfører seg som en organisasjon. Dette gjør det lettere for brukere å se systemet som en del av den daglige rutinen. Vi har utviklet flere nivåer i systemet, for å kunne vise kun det som er relevant for den enkelte bruker, enten du er klientadministrator eller normal bruker. I tillegg til dette er systemet bygget opp etter vår egen filosofi; "Kun en knapp". I dette uttrykket legger vi at alle utviklede moduler og funksjoner har som utgangspunkt at kan vi klare oss med en knapp, skal funksjonen kun ha en knapp. 

Alt i alt hjelper QualiCost Management System organisasjoner og deres medarbeidere med å fokusere på kjerneaktivitetene, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet og styring.