Fleksibel og dynamisk løsning for registrering, oppfølging og lukking av avvik, RUH, forbedringsmeldinger og alle andre typer rapporter.

____________________

I Rapporteringssenteret registreres avvik, RUH, forbedringsmeldinger og alle andre typer hendelser. Alle typer rapporter kan registreres enten fra web eller mobilapplikasjon.

Rapporteringssenteret innehar dynamiske løsninger som ikke bare lar deg opprette egne maler for din organisasjon, men til og med ned til minste felt i rapportmalen du ønsker å lage. Grensesnittet for brukere er enkelt og intuitivt, både for registrering og oppfølging av rapporter.

 

FREMHEVEDE FUNKSJONER

Din egen side, med oversikt over alle rapporter du har opprettet eller er involvert i. Live oppdatering etterhvert som en rapport blir fulgt opp. Følg opp dine involveringer på en enkel måte - systemet følger deg opp så du ikke glemmer.
Bygg egne rapportmaler for din bedrift. Lag deres egne maler for forbedringsrapporter! Gå ned i detaljnivå, og lag egne kontroller som plasseres enkelt i malene. Lag felter med egendefinerte verdier, eller hent fra en hvilken som helst hovedtabell i systemet. Hva du trenger setter grensene. Bygg opp strategiske maler med tanke på rapportering. Og husk; systemet utfører mye brukeren ikke ser, og benytter seg av dette i statistikk og rapportering.
Send oppgaver direkte fra en forbedringsrapport til brukeres MinSide, og ha deretter live oversikt over utviklingen i behandlingen av oppgavene! Kategoriser oppgavene i typer for rapportering, du oppretter de oppgavetyper du selv ønsker og trenger.
Modulen innehar en kraftig rapportgenerator. Kjør ut statistikk fordelt på avdeling, prosess, type rapport - det du ønsker i en rapport! Har du opprettet et felt for bruk i en mal, er denne med en gang tilgjengelig som et alternativ i din rapportering.
Legg inn alle typer kostnader knyttet til et avvik/rapport. Avanserte funksjoner med kobling til vareregister, kostpris for medarbeidere, og fordeling av kostnader på prosjekt, avdeling, leverandør og alle andre typer faste data.
Du kan legge ved alle typer dokumenter, bilder og alle andre filtyper til en rapport.
Du kan registrere rapporter fra mobilapplikasjon, og også registrere tiltak fra mobil. Legg ved bilder eller dokumenter til alle typer registreringer.

Bruksområder for QMS Rapporteringssenter
_____

I Rapporteringssenteret er det fokusert på tilbakemeldinger. Du kan abonnere på type rapporter (for eksempel avvik fra en spesiell avdeling) og få varslinger via mobil og epost når aksjoner er oppdatert på valgte rapporter. Alle involverte i en rapport vil få varslinger via mobil og epost når aksjoner blir utført, og tilbakemelding til oppretter av rapport blir gjort automatisk.


Eksempler på oppbygging av rapportmaler
_____

På grunn av den dynamiske oppbyggingen av QMS, har du mulighet til å endre store deler av faste data selv, uten involvering fra konsulenter eller programmerere. I Rapporteringssenteret kan du opprette dine egne maler (for eksempel maler for avvik, observasjoner, skade på maskiner/utstyr med flere) med enkle grep. Eksempler på felter du enkelt bygger opp selv:


  Klassifisering   Avvik kan klassifiseres etter alvorlighetsgrad. Bygg opp egen kontroll, med egne verdier som definerer alvorlighetsgraden.
         
  Prosjekt   Du kan enkelt opprette felt for alle faste data. For brukeren vil dette vises som en komboboks (nedtrekksliste med søkemulighet). Du kan linke kontrollen mot kildetabeller i QMS, som databaser for ansatt, prosjekt, avdeling, kunde, leverandør og mange flere.
         
  Nedtrekkslister   På grunn av dets dynamiske oppbygging, lar QMS det opprette egne nedtrekkslister med dine egne verdier for bruk i for eksempel avviksmal. Opprett verdier, endre verdier eller slette verdier etter hvert som organisasjonen utvikler seg.
         
  Kostnader   Sett opp om malen du oppretter skal inneholde kostnadsberegning.
         
  Mottakere   Som standard er alle ansatte potensielle mottakere av en registrert rapport. For å minimere feilsendinger, kan du sette opp predefinerte mottakere for hver enkelt mal. På denne måten unngår en feilsendinger og forsinket behandling av avvik og forbedringsmeldinger.
         
  Diverse   I tilegg til mulighetene nevnt over, kan du også lage felter for ja/nei, vedlegg, alternativknapper, avkryssingsbokser, tekstbokser og tekstområder.