Styr prosjekter for bruk i alle moduler i QMS

____________________

Prosjekt er en integrert del av de fleste moduler i QMS. Prosjekter styres fra Administrasjonsmodulen, og du kan her opprette, endre og slette prosjekter. Samle all prosjektinformasjon fra alle moduler, uten å endre brukeres rutiner for bruk av styringssystemet. 

Moduler og funksjoner der prosjekt kan brukes
_____

Knytt oppgaver direkte mot prosjekter, og ha kontroll over utførelse og aksjoner.
Link opp alle typer dokumenter som prosjektdokumenter.
Du kan linke sjekklister opp mot prosjekter med enkle grep.
Link avvik og andre typer rapporter direkte opp mot prosjekter.
Sett opp standard informasjon på prosjektet, som prosjektleder, delprosjekter, adresser, kunde og eventuelt kontonummer.
Link opp vedlikehold av maskiner og utstyr mot prosjekter.
Link ordrer opp mot prosjekter. Kan videre linkes opp mot vareforbruk på prosjekt.
Timeregistrering kan linkes opp mot prosjekter. Videre kan timeregistrering via oppgaver i Min Side også linket mot prosjekter. Ha full oversikt over timeforbruk på prosjekter!