Forenkle kvalitetshverdagen i din organisasjon

____________________

 
 
 

Mobil er like vanlig i de fleste menneskers hverdag som mat og klær. QualiCost satser hardt på å gjøre modulene i QMS tilgjengelige via mobilapplikasjoner for å senke terskelen og forenkle bruken av styringssystemet.

Mobilapplikasjonen er knyttet opp mot modulene Rapporteringssenter (avvik), Min Side (oppgaver), Timeregistrering og Sjekkliste. Applikasjonen er tilgjengelig både for iOS og Android. Applikasjonen jobber online mot QMS, slik at du alltid har oppdaterte data i applikasjonen. Ved registrering kan du ta bilde med mobil og legge ved rapporter, oppgaver og sjekklister, og du kan også signere elektronisk ved bruk av finger/tabletpenn direkte i applikasjonen.
For å lese mer om de forskjellige funksjonene, sjekk informasjon om den enkelte funksjon under.


MODULER I MOBILAPPLIKASJON

Du kan registrere avvik og alle andre typer rapporter direkte fra mobilapplikasjonen, i et intuitivt grensesnitt. Velg type rapport, legg inn saksbehandler og forfallsdato, og fyll ut nødvendig informasjon. Du kan legge så mange bilder du vil fra galleriet på mobilen, eller du kan ta bilder direkte med kameraet og legge ved rapporten. Rapporten sendes til QMS og korrekt saksbehandler. Når saker du er involvert i, eller har registrert, blir behandlet, vil du motta pushvarsler til din mobil om utvikling i saken. Tilbakemelding i rapporteringsarbeid er viktig, og du vil ved bruk av mobilapplikasjonen bli oppdatert hele veien frem til rapporten er lukket. Du kan mellomlagre rapporten på mobilen, og fullføre og sende denne til saksbehandler når du selv ønsker. Du har også enkelt oversikt over alle rapporter der du er involvert i, og kan strukturere og behandle disse i Mine Involveringer.
Du kan registrere sjekklister direkte fra mobilen din. Unngå papirer når du er ute i felten, unngå skanning og arkivering - du kan enkelt fylle ut alle typer sjekklister direkte fra mobilen din. Du kan velge mellom alle maler du har opprettet i QMS, eller du kan bruke kameraet til å skanne QR-kode generert fra QMS for å få frem korrekt sjekkliste i mobilen. Legg ved bilder fra galleriet eller kameraet, og signer med elektronisk signatur før innsending av sjekkliste. Signatur vil bli vist i ferdig rapport. Ved oppretting av en sjekkliste kan du velge mottakere, disse vil få ferdig utfylt sjekkliste direkte i sin mailinnboks.
Du kan registrere timer direkte fra mobilapplikasjonen. Alt etter hvordan QMS Timeregistrering er satt opp, har din klient mange forskjellige valgmuligheter for hvordan timer skal registreres. Du kan stemple inn og ut, registrere timer fra-til, eller registrere antall timer. Du kan velge å registrere lønnsart manuelt, eller systemet kan automatisk tildele lønnsarter basert på tiden du er innlogget. Du får god oversikt over alle dine registreringer i månedsvisning, og har dermed full oversikt over status.
Min Side er knutepunktet for QMS, alle oppgaver fra alle moduler samles i den enkelte brukers Min Side. Du har tilgang til alle oppgaver i Min Side fra mobilen, og kan her opprette, behandle, lukke, videresende, utsette eller oppdatere alle oppgaver. Når du er satt som ansvarlig for en oppgave vil du få pushvarsel direkte på mobilen, og kan dermed være trygg på at du har god oversikt over alle oppgaver.

Bruksområder for QualiCost Mobil
_____

Mobilapplikasjonen gir din organisasjon større muligheter for desentralisert bruk av styringssystemet. Brukere kan registrere avvik, RUH'er, timer og sjekklister uansett hvor i verden de er. Det eneste som trengs, er nettilgang. 
På grunn av fleksibilieten og dynamikken i hele QMS, kan store deler av brukeres aksjoner utføres via mobilapplikasjonen, da alle moduler sender oppgaver direkte til Min Side, som er synkronisert med mobilapplikasjonen. Dette betyr at oppgaver som for eksempel tiltak knyttet til et avvik kan bli raskere utført og dokumentert, og som vedlegg til dokumentasjonen kan bruker legge til bilder. 
Manuelle oppgaver kan registreres direkte fra mobilapplikasjonen, og mottaker vil kunne behandle mottatt oppgave direkte på mobilen. 

Kan det bli enklere?