Egen hjemmeside for alle brukere - gir strukturert oversikt over oppgaver og gjøremål

____________________

I et stort styringssystem kan det være vanskelig å orientere seg for brukere som ikke arbeider i systemet dag ut og dag inn. For å hjelpe, har alle brukere et eget hjemmeområde i QMS. Hjemmeområdet samler alle oppgaver og gjøremål den enkelte bruker har på et sted i et kjent grensesnitt som fungerer som en epostklient. Her mottar bruker alle avvik, tiltak, dokumenter til revisjon, manuelle oppgaver og alle andre gjøremål. En kan også opprette oppgaver, avvik og andre rapporter, dokumenter og varslinger direkte fra Min Side. 

Struktur
_____

Alle oppgaver og gjøremål blir plassert i dedikerte mapper etter hvilken modul de kommer fra. På denne måten oppnår bruker enkelhet og lett oversikt. Som i de fleste epostklienter kan en søke ved bruk av søkeord for å finne spesifikke oppgaver og varslinger, i valgte mapper, eller blant alle oppgaver. Bruker vil bli varslet via epost og indikatorer i Min Side når nye oppgaver eller varslinger er mottatt.

FREMHEVEDE FUNKSJONER

MinSide strukturerer dine gjøremål i oppgaver, og gir deg dermed en enkel oversikt over status. Opprett, videresende og lukk oppgaver - og ha total oversikt over sporbarhet. Motta tiltaksoppgaver i tilknytning til forbedringsrapporter, oppgaver for IDK fra Dokumentsenter - MinSide samler det du trenger. Systemet sender ut epost når du har mottatt en ny oppgave, når forfallsdato nærmer seg, og du kan også få varsler når andre brukere lukker sine oppgaver.
Abonner på handlinger som skjer i systemet. Systemet genererer varslinger til MinSide basert på dine egne innstillinger - få beskjed om det som er viktig for deg! Alle varslinger kan også sendes til epost, med link til varslingen i QMS.
Vedlikehold din egen pårørendeinformasjon - bli automatisk varslet fra systemet når informasjonen skal oppdateres.
Generer rapporter over dine egne og andres (spesiell tilgang) oppgaver og gjøremål direkte fra MinSide. Ha fullstendig oversikt over alle oppgaver tilknyttet et prosjekt/avvik/dokument, i en rapport. Alle rapporter i QMS kan eksporteres til flere formater, som pdf, excel, word og bilde.
Styr din egen profil - velg hvilket språk du vil bruke, hvor ofte du vil ha mail fra systemet, hvilke typer mail og varslinger du ønsker, endre passord når du ønsker. MinSide tillater deg å personliggjøre din egen profil!
Alle oppgaver kan behandles via mobilapplikasjon på samme måte som i Min Side. Bruker kan opprette oppgaver fra mobil og sende til andre brukere. Som for alle andre moduler i mobilapplikasjon kan bruker også legge til bilder og andre typer filer ved oppretting av oppgaver.

Bruksområder for QMS Min Side
_____

Min Side kan brukes til å organisere all aktivitet i styringssystemet. Om det gjelder timeregistrering, sjekklister, dokumenter eller rapporter som avvik og forbedringsmeldinger, vil alt samles i Min Side via oppgaver og varslinger. Min Side kan dermed brukes som hub for alle operasjoner i styringssystemet. Eksempler på andre bruksområder:


  Møter   Link oppgaver til møtereferater, legg ved møteinnkalling i oppgaver. 
         
  Statistikk   Alle operasjoner i QMS er innom Min Side på et eller annet tidspunkt. Bruk parametre til å forme dine egne statistikker. 
         
  Oppfølging   Som administrator kan du følge opp alle aktive og lukkede oppgaver i styringssystemet, og på denne måten ha full oversikt over aktivitet. 
         
  Aksjon   Som bruker vil alle dine gjøremål bli omgjort til oppgaver og plasseres din egen Min Side. Unngå misforståelser om ansvar for oppgaver, ha sporbarhet i utførte oppgaver, og bruk oppgavene som arbeidsdokument.