Styr leverandører for bruk i alle moduler i QMS

____________________

Leverandører er en integrert del av de fleste moduler i QMS. Leverandører styres fra Administrasjonsmodulen, og du kan her opprette, endre og slette leverandører.

Moduler og funksjoner der leverandører kan brukes
_____

Knytt oppgaver direkte mot leverandører, og ha kontroll over utførelse og aksjoner.
Link opp alle typer dokumenter mot leverandører.
Du kan linke sjekklister opp mot leverandører med enkle grep.
Link avvik og andre typer rapporter direkte opp mot leverandører.
Sett opp standard informasjon på leverandør, som referanser, adresser (kart), om leverandør skal motta oppgaver og ha tilgang til QMS.
Timeregistrering kan linkes opp mot leverandører. Videre kan timeregistrering via oppgaver i Min Side også linkes mot leverandører.