Styr kunder for bruk i alle moduler i QMS

____________________

Kunder er en integrert del av de fleste moduler i QMS. Kunder styres fra Administrasjonsmodulen, og du kan her opprette, endre og slette kunder.

Moduler og funksjoner der kunder kan brukes
_____

Knytt oppgaver direkte mot kunder, og ha kontroll over utførelse og aksjoner.
Link opp alle typer dokumenter som kundedokumenter.
Du kan linke sjekklister opp mot kunder med enkle grep.
Link avvik og andre typer rapporter direkte opp mot kunder.
Sett opp standard informasjon på kunden, som referanser, adresser (kart), om kunde skal motta oppgaver og ha tilgang til QMS.
Timeregistrering kan linkes opp mot kunder. Videre kan timeregistrering via oppgaver i Min Side også linket mot kunder. Ha full oversikt over timeforbruk på kunder, og kjør ut rapporter med fakturagrunnlag fra Timeregistreringsmodulen.