VI BISTÅR DIN ORGANISASJON 

Både frem mot sertifisering - og etterpå

Våre rådgivere er utdannede HMS- og Kvalitetsingeniører med mange års erfaring i å bistå våre kunder med å nå sine målsetninger innen kvalitetsarbeid. Vi spesialiserer oss på oppbygging av styringssystemer, og har gjennomgående kunnskap og forståelse for alle prosesser i forbindelse med sertifisering. 

Vår målsetning er ikke bare å bistå gjennom en sertifiseringsprosess - men også å hjelpe organisasjonen med å realisere de virkelige fordelene ved å sertifiseres. Vårt mål er at din organisasjon blir sertifisert, men også sikre at kontinuerlig forbedring resulterer i realistiske resultater som utvikler organisasjonen i rett retning. 

Vi jobber tett med deg som kunde for å sikre at etterlevelse og forbedring av metoder og prosesser blir en del av organisasjonens hverdag. Vår tilnærming fokuserer på å få forstå standarder fullt ut, og implementere dette i din organisasjon slik at dere kan bruke standardens potensiale fullt ut. 

Ved å velge QualiCost blir du ikke bare sertifisert - dere vil også være i stand til å utnytte filosofien bak standarden fullt ut. 

Ta gjerne direkte kontakt med en av våre ingeniører ved å klikke her