Kraftig verktøy for håndtering av alle typer dokumenter

____________________


I dokumentsenteret kan du styre alle typer dokumenter, som rutiner, prosedyrer, møtereferater, skjema og registreringer. Mappestruktur kan bygges opp akkurat som en selv ønsker, og tilganger kan gis brukere basert på stillinger, roller eller manuelt. Alle typer dokumenter kan versjoneres, revideres og godkjennes. Dokumentsenteret i QMS leveres også med intern editor, noe som betyr enklere versjonering og revidering av dokumenter. 

Filtyper
_____

Du kan laste opp de aller fleste kjente filtyper til dokumentsenteret. Filer lastes opp via drag-and-drop, og du kan laste opp flere filer om gangen om du ønsker. QMS bruker Microsoft sine egne rapportgeneratorer, noe som gjør dokumenter kan lastes ned som word, excel, pdf eller bilde.

FREMHEVEDE FUNKSJONER

Dokumentsenteret inneholder egen editor - kraftig og lett gjenkjennbar fra for eksempel Microsoft Word. Opprett egne maler bruk i editoren, og spar på denne måten tid ved oppretting av dokumenter. Ved bruk av den interne editoren, er nummerering og historikk i dokumenter i andre formater historie - Dokumentsenteret i QualiCost Management System har oversikten. Alle dokumenter opprettet via vår interne editor, kan eksporeres til pdf, word, excel og bildeformat.
Foreta godkjenning av dokumenter via Dokumentsenteret og MinSide - la systemet holde oversikten! Godkjenning av dokumenter foregår i 3 nivåer - Internkontroll, kontroll fra kunde og konstruksjon. Legg opp automatisk dokumentflyt i henhold til revisjonsplan, og systemet tar seg av resten. Fysiske filer som excel, pdf eller word, eller dokumenter laget i intern editor - funksjonen for godkjenning av dokumenter takler alt.
Basert på egendefinerte innstillinger i Dokumentsenteret, tar systemet seg av nummerering av alle dine dokumenter. Du har mulighet til å sette opp nummerering på 15 forskjellige måter, finn det som passer din bedrift best.
Lag revisjoner (versjoner) av dokumenter - systemet tar hånd om selve versjoneringen. Full historikk tilbake til første versjon av et dokument, og full sporbarhet i alle endringer gjort i alle versjoneringer.
Lag din egen oversikt, med linking direkte til gjeldende lovverk. Sporbarhet i alle endringer som gjøres.
Det finnes et utall av oppysninger som kan knyttes til et dokument i Dokumentsenteret. Eksempler er prosjekter, ansvarlige brukere/roller for dokument, stillinger, prosess, delprosess, kunde, leverandør og mange flere. Du kan velge om dokumentet er en del av en MDL (Master Document List), og på denne måten opprette dokumentpakker på en rask og veldig tidsbesparende måte.
Dokumentsenteret kan leveres med fast mappeoppsett ihht ønsker. I tillegg til dette kan en som en selv ønsker opprette, endre, flytte eller slette mapper. En kraftig funksjon for rettigheter gjør at du kan styre rettigheter til alle mapper og dokumenter på en enkel måte, uten at det blir uoversiktlig. Alle brukere har også mulighet for å opprette sine egne mapper, som kun brukeren vil ha tilgang til. Brukeren kan dele private mapper med andre brukere, men bestemmer selv hvem som skal ha tilgang, og hvor lenge.

Bruksområder for QMS Dokumentsenter
_____

Du kan bruke dokumentsenteret til lagring av alle typer dokumenter. Dette gir stor fleksibilitet, og siden dokumenter kan knyttes opp mot en rekke opplysninger, gir dokumentsenteret deg mulighet til sentralisert og strukturert oppbevaring av alle organisasjonens dokumenter. Eksempel på bruksområder:

  Prosjektdokumenter
  HMS-arbeid
  Salg-/marked-/kontraktsdokumenter
  Møtereferater
  FoU
  Kvalitetsledelse