CE-merking omfatter alle byggevarer eller byggesett som produseres og omsettes på markedet for permanent å inngå i et byggverk (der ytelsen påvirker byggverkets ytelse når det gjelder grunnleggende krav til byggverket). Kravene gjelder for de operasjoner som utføres av stålentreprenører i verksted, og berører stålverksteder, stålgrossister, stålentreprenører, deres oppdragsgivere og leveringskjeden (inkludert importører, distributører, konstruktører og de som spesifiserer, samt byggeledere).

Teknologisk Institutt - Teknisk kontrollorgan NS-EN-1090-1


NS-EN 1090 - STÅLKONSTRUKSJONER

QualiCost bistår din bedrift ved implementering av system for produksjonskontroll (FPC) i henhold til krav i NS-EN 1090-1

FPC-systemet skal omfatte dokumentasjon fra mottak av vare og til levering av produkt. Vi hjelper deg med å kartlegge prosesser og definere hva som skal kontrolleres og dokumenteres i FPC-systemet.

FPC-systemet defineres som fast - og internkontroll av produksjonen blir gjennomført av produsent. 

 

Qualicost veildeder og bistår med implementering av FPC system som skal definere:

✓·        Organisasjonsansvar og -ledelse av system

✓·        Kontrollprosedyrer

✓·        Ledelse av produksjon

✓·        Inspeksjon og testing

✓·        Registreringer – hva skal registreres og oppbevares

✓·        Kontroll av produkter med avvik

✓·        Transport og pakking

✓·        Opplæring og trening av personell

Bedrifter som gjennomfører sveisearbeid skal også oppfylle krav i ISO 3834 for å kunne bli sertifisert iht. NS-EN 1090-1. QualiCost bistår også ved oppfylling av disse kravene.

For å vedlikeholde sertifikat kreves regelmessige tilsyn av kontrollorgan, som varierer fra 1-3 år. QualiCost bistår med veiledning for å lukke registrerte observasjoner og avvik ved revisjoner, og kontinuerlig oppfølging/veiledning om hvordan FPC-systemet skal ivaretas og vedlikeholdes.  

 

Ta kontakt med oss for videre informasjon!

 

Hvor lang tid tar det før min bedrift kan bli sertifisert?
Dette varierer fra bedrift til bedrift, og er avhengig av mange faktorer. Størrelsen på bedriften, hva bedriften har fra før når det kommer til system for FPC, og ikke minst at ISO 1090-prosjektet har solid forankring i bedriften. 

Hva koster det å sertifisere min bedrift?
QualiCost bistår din bedrift med oppbygging og implementering av systemet. Fremdriftsplan blir avtalt, og pris på arbeidet kommer helt an på størrelse og kompleksitet. Det tilkommer i tillegg en kostnad på selve sertifiseringen, utført av et godtkjent sertifiseringsorgan.

Min bedrift vurderer ISO 1090-sertifisering. Hvordan arbeider QualiCost mot meg som kunde?
Vi jobber tett sammen med våre kunder i oppbygging og implementering av systemer. Det er dere som skal sertifiseres som kjenner deres egen bedrift best. Dere har kjennskap til egen drift, og er dermed de viktigste ressursene i oppbygging og implementering av systemet deres. 

QualiCost har bistått en rekke bedrifter i deres sertifiseringsprosess over de siste 15 år. Alle våre rådgivere er utdannet ingeniører innen Kvalitet og HMS fra Høgskolen Stord/Haugesund (HSH). HSH er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne utdanningen. Våre rådgivere har bred erfaring innen mange bransjer, og meget god faglig tyngde innen Kvalitet- og HMS-arbeid. QualiCost jobber sammen med deg som kunde. Involvering er et nøkkelord for oss, ditt kvalitetssystem skal leve videre i beste velgående også etter at vårt engasjement er ferdig.
Ta kontakt med Kristina for mer informasjon om NS-EN 1090.