En ISO-sertifisering er en investering for bedriften og vil gi grunnlag for systematisk forbedring og styring med de ulike prosessene i bedriften. Samtidig gir det dine kunder en trygghet på at din leveranse er kvalitetssikret og under kontroll. QualiCost bistår bedrifter med ressurser og kompetanse gjennom hele sertifiseringsprosessen. Vi bistår din bedrift å bli sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. 

Vi har bistått en rekke bedrifter i deres sertifiseringsprosess de siste 15 årene, ta gjerne kontakt for referansekunder.ISO 9001 - SERTIFISERING AV KVALITETSSYSTEM

ISO 9001 er en internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsstyring, konstruert til å kunne brukes i all næringslivsvirksomhet. Standarden ble utviklet av ISO (International Organization for Standardization) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitetsstyring. Standarden er tilpasset næringslivet slik at den kan brukes både i tjenesteytende bedrifter og produksjonsbedrifter. Standarden legger vekt på kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet - som slår positivt ut på bedriftens bunnlinje. 

 

ISO 9001-standarden er basert på 8 prinsipper for kvalitetsstyring:

Kundefokus

Ledelse

Medarbeidernes engasjement

Prosessorientering

Systemorientert ledelse

Kontinuerlig forbedring

Faktabaserte beslutninger

Faktabaserte beslutninger

Partnerskap med leverandørene

Hvor lang tid tar det før min bedrift kan bli sertifisert?
Dette varierer fra bedrift til bedrift, og er avhengig av mange faktorer. Størrelsen på bedriften, hva bedriften har fra før når det kommer til kvalitetssystem, og ikke minst at ISO 9001-prosjektet har solid forankring i bedriften. Bedriften skal også kunne bevise etterlevelse av sitt kvalitetsstyringssytem i minst 3 måneder før sertifisering kan skje.

Hva koster det å sertifisere min bedrift?
QualiCost bistår din bedrift med oppbygging og implementering av styringssystemet. Fremdriftsplan blir avtalt, og pris på arbeidet kommer helt an på størrelse og kompleksitet. Det tilkommer i tillegg en kostnad på selve sertifiseringen, utført av et godtkjent sertifiseringsorgan.

Min bedrift vurderer ISO 9001-sertifisering. Hvordan arbeider QualiCost mot meg som kunde?
Vi jobber tett sammen med våre kunder i oppbygging og implementering av kvalitetssystem. Det er dere som skal sertifiseres som kjenner deres egen bedrift best. Dere har kjennskap til egen drift, det handler om å dokumentere hvordan dere jobber, og legge til rette for kontinuerlig forbedring!
QualiCost har bistått en rekke bedrifter i deres sertifiseringsprosess over de siste 15 år. Alle våre rådgivere er utdannet ingeniører innen Kvalitet og HMS fra Høgskolen Stord/Haugesund (HSH). HSH er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne utdanningen. Våre rådgivere har bred erfaring innen mange bransjer, og meget god faglig tyngde innen Kvalitet- og HMS-arbeid. QualiCost jobber sammen med deg som kunde. Involvering er et nøkkelord for oss, ditt kvalitetssystem skal leve videre i beste velgående også etter at vårt engasjement er ferdig.
Ta kontakt med Kirsten Elin for mer informasjon om sertifiserig til ISO 9001.