En ISO sertifisering er en investering for bedriften og vil gi grunnlag for systematisk forbedring og styring med de ulike prosessene i bedriften. Samtidig gir det dine kunder en trygghet på at din leveranse er kvalitetssikret og under kontroll. QualiCost bistår bedrifter med ressurser og kompetanse gjennom hele sertifiseringsprosessen. Vi bistår din bedrift å bli sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. 

Vi har bistått en rekke bedrifter i deres sertifiseringsprosess de siste 15 årene, ta gjerne kontakt for referansekunder.ISO 14001 - SERTIFISERING AV MILJØSYSTEM

Samfunnet som helhet fokuserer mer enn noen gang på bevaring av miljøet. Med en ISO 14001-sertifisering viser din bedrift sitt miljøengasjement, og skiller seg på denne måte ut fra deres konkurrenter. 

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og er som ISO 9001 konstruert til å brukes i både tjenesteytende bedrifter og produksjonsbedrifter. Standarden ble utviklet av ISO (International Organization for Standardization) for å fastsette internasjonale krav til at bedrifter utarbeider miljømålsetnnger og har et ledelsessystem som legger til rette for å oppnå målene. Miljøstyringssystem som baserer seg på ISO 14001-standarden kan gjerne innlemmes i andre styringssystemer, som ISO 9001, OHSAS 18001 og Internkontroll (HMS). 

 

Fordeler med ISO 14001-sertifisering kan være:

Større fokus på effektivt arbeid og kutt i kostnader

Konkurransefortrinn

Kutt i kostnader - ved å fokusere på engeriforbruk og avfallshåndtering

Miljøbevisst organisasjon - bevisst på bedriftens påvirkning på miljøet

Hvor lang tid tar det før min bedrift kan bli sertifisert?
Dette varierer fra bedrift til bedrift, og er avhengig av mange faktorer. Størrelsen på bedriften, hva bedriften har fra før når det kommer til kvalitetssystem, og ikke minst at ISO 14001-prosjektet har solid forankring i bedriften. Bedriften skal også kunne bevise etterlevelse av sitt kvalitetsstyringssytem i minst 3 måneder før sertifisering kan skje.

Hva koster det å sertifisere min bedrift?
QualiCost bistår din bedrift med oppbygging og implementering av styringssystemet. Fremdriftsplan blir avtalt, og pris på arbeidet kommer helt an på størrelse og kompleksitet. Det tilkommer i tillegg en kostnad på selve sertifiseringen, utført av et godtkjent sertifiseringsorgan.

Min bedrift vurderer ISO 14001-sertifisering. Hvordan arbeider QualiCost mot meg som kunde?
Vi jobber tett sammen med våre kunder i oppbygging og implementering av kvalitetssystem. Det er dere som skal sertifiseres som kjenner deres egen bedrift best. Dere har kjennskap til egen drift, det handler om å dokumentere hvordan dere jobber, og legge til rette for kontinuerlig forbedring!

Min bedrift er allerede ISO 9001-sertifisert. Hva kreves for å oppnå en ISO 14001-sertifisering?
Om din bedrift allerede er ISO 9001-standarden, er dere godt på vei mot en ISO 14001-sertifisering allerede. Det er en del krav som skal oppfylles for å utvide til ISO 14001, som miljøaspekter, driftskontroll, beredskap og innsats, og samsvarsvurderinger. Alt dette er krav QualiCost bistår din bedrift med å oppfylle.
QualiCost har bistått en rekke bedrifter i deres sertifiseringsprosess over de siste 15 år. Alle våre rådgivere er utdannet ingeniører innen Kvalitet og HMS fra Høgskolen Stord/Haugesund (HSH). HSH er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne utdanningen. Våre rådgivere har bred erfaring innen mange bransjer, og meget god faglig tyngde innen Kvalitet- og HMS-arbeid. QualiCost jobber sammen med deg som kunde. Involvering er et nøkkelord for oss, ditt kvalitetssystem skal leve videre i beste velgående også etter at vårt engasjement er ferdig.
Ta kontakt med Kristina for mer informasjon om sertifisering til ISO 14001.